קהילת Makers972 הינה קהילת מייקריות ומייקרים ישראלית.
הקהילה מהווה בית למשתתפי מחנט לדורותיו ולכל מייקר באשר הוא !